wah! best!

Followers

Jom klik

Wednesday, January 26, 2011

Pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan -2011

Pelaksanaan:
PTK akan dihentikan pada 1 Januari 2011. Ketetapan ini dibuat setelah mengambil kira pegawai yang menduduki PTK pada tahun 2010 dan sebelumnya untuk dipertimbangkan Anjakan Gaji pada tahun 2011 setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan
Sehubungan dengan itu satu penilaian baru akan diperkenalkan.
Jika masih lagi terdapat PTK yang belum diselesaikan, Lembaga Penilaian Kompetensi yang berkenaan harus menyeleisaikan sehingga sebelum 1 Jun 2011

Pindaan:
Pekeliling Perkhidmatan ini hendaklah dibaca bersama dengan perenggan 52 dan 53, Pekeliling Perkhidmatan 4 tahun 2002 mengenai syarat anjakan gaji dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005 mengenai integrasi modul Kenegaraan dalam kursus induksi.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...